Vulnerability scanner

Een vulnerability scanner is een computerprogramma dat is ontworpen om computers, netwerken of applicaties te beoordelen op bekende zwakheden. Vulnerability scanners testen ict-systemen automatisch op bekende kwetsbaarheden en kritische onbedoelde wijzigingen.

Denk aan een foutieve handeling van een systeembeheerder waardoor onbedoeld een netwerkpoort open komt te staan. De vulnerabilityscanner brengt meestal ook in beeld welke systemen verouderd zijn en moeten worden bijgewerkt. 

In 2022 gaat SIVON onderzoeken of en hoe we deze dienst kunnen aanbieden.