Een toekomstige leermiddelenketen vo

De leermiddelenketen is complex en de leermiddelenmarkt is flink in beweging. Hierdoor staan de stabiliteit van de keten en de leverbetrouwbaarheid van de leermiddelen onder druk. Om de continuïteit van de levering van leermiddelen zeker te stellen, heeft SIVON het initiatief genomen om een scenario uit te werken voor de toekomst van distributie en dienstverlening van leermiddelen in het voortgezet onderwijs (vo).

Om te komen tot een scenario hebben we samen met leveranciers en schoolbesturen een analyse gemaakt van randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen. Als achtergrondinformatie is op de website van Kennisnet een interessant artikel over de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt verschenen.  

Hieronder vind je het scenario in een compacte versie. Hiervan is ook een flyer gemaakt.

De huidige situatie en het toekomstige scenario

Meer zelfregie en zekerheid: de belangrijkste voordelen van het scenario

De huidige situatie zorgt voor een aantal knelpunten:

  • de afhankelijkheden in de leermiddelenketen veroorzaken onvoldoende leveringszekerheid.
  • er is diversiteit en complexiteit in de huidige leermiddelenprocessen.
  • weinig zicht op de prijsvorming en sommige partijen hebben problemen met hun cashflow.
Lees hierover meer in het rapport

Het nieuwe scenario zorgt voor:

  • een uniforme basis met hogere leveringszekerheid. De tijdige levering van leermiddelen staat los van de aanvullende dienstverlening waardoor er minder afhankelijkheden in het leermiddelenproces zijn en een grote leveringszekerheid.
  • meer zelfregie voor scholen. Door het onderscheid tussen het kopen van leermiddelen.
  • transparante prijs en kosten. Er zijn twee aparte geldstromen waardoor duidelijk is wat de school betaalt voor een leermiddel en wat de school betaalt voor een dienst. Een school kan hierdoor veel bewustere keuzes maken wat de school wel of niet wil afnemen.

Meer keuze en regie voor de school gedurende het schooljaar: hoe ziet dit eruit?

Het scenario zorgt ervoor dat de school zelf regie heeft welke diensten worden afgenomen en bij welke partij. Voorbeelden van keuzes zijn:

  • zelf de leermiddelenlijst opstellen of de ondersteuning van een educatieve dienstverlener hierbij.
  • de uitgever levert de boeken van de bulkbestelling op de door de school aangegeven locatie of een dienstverlener verzamelt de aan de school geleverde boeken en stelt het boekenpakket per leerling samen.
Alle keuzes van ondersteunende diensten inzien?
Ga naar de jaarkalender.

Van scenario naar de toekomst? Het vervolg.

Hoe komen we van dit scenario naar een toekomstige leermiddelenketen? We hebben diverse voorbeelden uitgewerkt van de manier waarop dit er voor scholen uit kan zien. Om dit scenario te realiseren zijn een aantal voorwaarden belangrijk.

In het schooljaar 2023-2024 doen we een pilot om te toetsen of deze concepten goed aansluiten bij de praktijk en de behoeften van de scholen.

We zijn op zoek naar scholen die willen meedoen met deze pilot. Ben jij geïnteresseerd of wil je hier meer over weten? Mail naar leermiddelen@sivon.nl.