Een toekomstige leermiddelenketen vo

De leermiddelenmarkt en -keten is complex en flink in beweging. Dit heeft tot gevolg dat de stabiliteit en leverbetrouwbaarheid onder druk staat, op korte en lange termijn. Om dit voor te zijn, heeft SIVON het initiatief genomen om scenario’s uit te werken voor de toekomst van distributie en dienstverlening van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Als start hebben we samen met leveranciers en schoolbesturen een analyse gemaakt van randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen.  

Wil je hier meer over weten download dan het rapport met randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen. Als achtergrondinformatie is op de website van Kennisnet een interessant artikel over de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt verschenen.  

Van scenario naar de toekomst? Het vervolg.

In het schooljaar 2023-2024 doen we een pilot om te zorgen dat het ontwikkelde scenario goed aansluit bij de praktijk en de behoeften van de scholen. We zijn op zoek naar schoolbesturen die willen meedoen met deze pilot. Ben jij geïnteresseerd of wil je hier meer over weten? Mail naar leermiddelen@sivon.nl.