Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen po

Op deze pagina vind je meer informatie over aanbestedingen van leermiddelen voor het primair onderwijs. 

De aanbesteding in drie stappen

In onderstaand schema vind je drie belangrijke stappen die deelnemende schoolbesturen zetten wanneer ze meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen.

Mei
2024

Deelname overeenkomst

Je tekent de deelname overeenkomst met Sivon. Hierin worden een aantal inhoudelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van het proces

Okt

2024

Akkoord

Je geeft akkoord op de aanbestedingsstukken die in de voorbereidingsfase zijn opgesteld. Daarna wordt de aanbesteding gepubliceerd.

Feb
2025

Nieuw contract leermiddelen

Je tekent de overeenkomst met de winnaar(s) van de aanbesteding. De dienstverlening van de leverancier start, in voorbereiding op schooljaar 24/25.

Kosten

De kosten voor een gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen verschillen per schoolbestuur. De prijs is namelijk opgebouwd uit de kosten voor de dienst en een bedrag per leerling. Het eerste deel betaal je na ondertekening van de deelnameovereenkomst. Het tweede deel betaal je na publicatie van de offerteaanvraag.

De gezamenlijke aanbestedingen in de komende jaren

Leermiddelen PO schooljaar ’25 -’26

Maart 2024:
Informatie beschikbaar

Mei 2024:
Start inschrijving

Juni 2024:
Deadline inschrijving

Leermiddelen PO schooljaar ’26 -’27

Maart 2025:
Informatie beschikbaar

Mei 2025:
Start inschrijving

Juni 2025:
Deadline inschrijving

Meer informatie 

Heb je vragen over de gezamenlijke aanbestedingen van leermiddelen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers. Ook kun je kijken bij de veelgestelde vragen.