Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen vo

Op deze pagina vindt u meer informatie over aanbestedingen van leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. Vanaf begin januari 2023 kunt u zich inschrijven voor de aanbesteding voor levering voor schooljaar ’24-’25. Onderaan deze pagina kunt u alvast u interesse aangeven voor deze aanbesteding.

De aanbesteding in drie stappen

In onderstaand schema vindt u drie belangrijke stappen die deelnemende schoolbesturen zetten wanneer ze meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen.

Mrt
2023

Deelname overeenkomst

U tekent de deelname overeenkomst met SIVON. Hierin worden een aantal inhoudelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van het proces

Sept
2023

Akkoord

U geeft akkoord op de aanbestedingsstukken die in de voorbereidingsfase zijn opgesteld. Daarna wordt de aanbesteding gepubliceerd.

Feb
2024

Nieuw contract leermiddelen

U tekent de overeenkomst met de winnaar(s) van de aanbesteding. De dienstverlening van de leverancier start, in voorbereiding op schooljaar 24/25.

De gezamenlijke aanbestedingen in de komende jaren

Leermiddelen VO schooljaar ’24 -’25

November 2022:
Informatie beschikbaar

Januari 2023:
Start inschrijving

Maart 2023:
Deadline inschrijving

Leermiddelen VO schooljaar ’25 -’26

November 2023:
Informatie beschikbaar

Januari 2024:
Start inschrijving

Maart 2024:
Deadline inschrijving

Deelname gezamenlijke aanbesteding schooljaar ’23-’24

Afgeronde aanbestedingstrajecten

Benieuwd welke aanbestedingstrajecten al zijn afgerond en aan welke leveranciers gegund? Op deze pagina vindt u een overzicht.

Meer informatie 

Heeft u vragen over de gezamenlijke aanbestedingen van leermiddelen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers. Ook kunt u kijken bij de veelgestelde vragen. In het najaar organiseren we diverse informatiebijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor de data.

Interesseformulier