Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen vo

Op deze pagina vind je meer informatie over aanbestedingen van leermiddelen voor het voortgezet onderwijs.

De aanbesteding in drie stappen

In onderstaand schema vind je drie belangrijke stappen die deelnemende schoolbesturen zetten wanneer ze meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen.

Mrt
2024

Deelname overeenkomst

Je tekent de deelname overeenkomst met SIVON. Hierin worden een aantal inhoudelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van het aanbestedingstraject.

Sept
2024

Akkoord

Je geeft akkoord op de aanbestedingsstukken die in de voorbereidingsfase zijn opgesteld. Daarna wordt de aanbesteding gepubliceerd.

Feb
2025

Nieuw contract leermiddelen

Je tekent de overeenkomst met de winnaar(s) van de aanbesteding. De dienstverlening van de leverancier start, in voorbereiding op schooljaar 25/26.

Voordelen

Kosten

De kosten voor een gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen verschillen per schoolbestuur. De prijs is namelijk opgebouwd uit de kosten voor de dienst en een bedrag per leerling. Het eerste deel betaal je na ondertekening van de deelnameovereenkomst. Het tweede deel betaal je na publicatie van de offerteaanvraag.

De gezamenlijke aanbestedingen in de komende jaren

Leermiddelen VO schooljaar ’25 -’26

November 2023:
Informatie beschikbaar

2 januari 2024:
Start inschrijving

4 maart 2024:
Deadline inschrijving

Leermiddelen VO schooljaar ’26 -’27

November 2024:
Informatie beschikbaar

Januari 2025:
Start inschrijving

Maart 2025:
Deadline inschrijving

Leermiddelen VO schooljaar ’27 -’28

November 2025:
Informatie beschikbaar

Januari 2026:
Start inschrijving

Maart 2026:
Deadline inschrijving