Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen vo

Op deze pagina vind je meer informatie over aanbestedingen van leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. De inschrijving voor levering van leermiddelen voor schooljaar ’25-’26 start in januari 2024.

De aanbesteding in drie stappen

In onderstaand schema vind je drie belangrijke stappen die deelnemende schoolbesturen zetten wanneer ze meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen.

Mrt
2023

Deelname overeenkomst

Je tekent de deelname overeenkomst met SIVON. Hierin worden een aantal inhoudelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van het aanbestedingstraject.

Sept
2023

Akkoord

Je geeft akkoord op de aanbestedingsstukken die in de voorbereidingsfase zijn opgesteld. Daarna wordt de aanbesteding gepubliceerd.

Feb
2024

Nieuw contract leermiddelen

Je tekent de overeenkomst met de winnaar(s) van de aanbesteding. De dienstverlening van de leverancier start, in voorbereiding op schooljaar 24/25.

Voordelen

 • SIVON neemt je veel werk uit handen. 
 • De vraag, de behoefte van de scholen, is leidend:
  • Keuzevrijheid: elke vaksectie kan kiezen uit alle lesmethodes, in alle verschijningsvormen zoals de uitgevers deze beschikbaar stellen op de (leermiddelen)markt.
  • Flexibiliteit: de vaksectie kan jaarlijks wisselen van lesmethode.
  • Pluriformiteit: SIVON blijft in gesprek met uitgevers om te zorgen dat he aanbod van de uitgevers (blijvend) aansluit op de vraag van de scholen.
 • Collectieve aanpak zorgt voor gunstige prijs- en kwaliteitsontwikkelingen. 
 • Collectieve aanpak zorgt voor bewegingen in de markt; samen hebben we zo invloed op het aanbod van leermiddelen en de leermiddelenmarkt. 
 • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit. 
 • Zeker van goede en complete voorwaarden voor leermiddelen, levering en ondersteuning voor vier jaar. 
 • Meer inzicht dankzij managementinformatie en prijstransparantie. 
 • Meer grip op jouw financiën door overzichtelijke, herleidbare facturatie. 

Kosten

De kosten voor een gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen verschillen per schoolbestuur. De prijs is namelijk opgebouwd uit de kosten voor de dienst en een bedrag per leerling. Het eerste deel betaal je na ondertekening van de deelnameovereenkomst. Het tweede deel betaal je na publicatie van de offerteaanvraag.

De gezamenlijke aanbestedingen in de komende jaren

Leermiddelen VO schooljaar ’25 -’26

November 2023:
Informatie beschikbaar

Januari 2024:
Start inschrijving

Maart 2024:
Deadline inschrijving

Leermiddelen VO schooljaar ’26 -’27

November 2024:
Informatie beschikbaar

Januari 2025:
Start inschrijving

Maart 2025:
Deadline inschrijving