Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen po

Op deze pagina vind je meer informatie over aanbestedingen van leermiddelen voor het primair onderwijs. 

Aanbesteding leermiddelen po voor levering schooljaar ’24-’25

De inschrijving voor de aanbesteding voor levering voor schooljaar ’24-’25 is gesloten.

Waarom meedoen aan gezamenlijke aanbesteding?

  • SIVON neemt je veel werk uit handen. 
  • Binnen elke aanbesteding is er ruimte voor jouw wensen. 
  • Collectieve aanpak zorgt voor gunstige prijs- en kwaliteitsontwikkelingen. 
  • Collectieve aanpak zorgt voor bewegingen in de markt; samen hebben we zo invloed op het aanbod van leermiddelen en de leermiddelenmarkt. 
  • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit. 
  • Zeker van goede en complete voorwaarden voor leermiddelen, levering en ondersteuning voor vier jaar. 
  • Meer inzicht dankzij managementinformatie en prijstransparantie. 
  • Meer grip op de financiën door overzichtelijke, herleidbare facturatie. 
  • Je voldoet aan de aanbestedingswet. Wanneer jouw schoolbestuur in de komende vier jaar meer dan 214.000 euro verwacht uit te geven aan leermiddelen, dan ben je verplicht aan te besteden. Stel je geeft 100 euro per leerling per jaar uit aan leermiddelen en je bestuur bestaat uit 600 leerlingen dan besteed je in vier jaar 240.000 euro aan. En daarmee dus aanbestedingsplichtig.
  • Goedkeuring van de accountant. Bij de jaarlijkse controle van de financiën gaat de accountant na of jouw schoolbestuur aanbestedingsplichtig is. Als dit het geval is, moe je kunnen aantonen dat je hebt aanbesteed. Alleen dan keurt de accountant de jaarrekening goed.

De aanbesteding in drie stappen

In onderstaand schema vind je drie belangrijke stappen die deelnemende schoolbesturen zetten wanneer ze meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen.

Mei
2023

Deelname overeenkomst

Je tekent de deelname overeenkomst met Sivon. Hierin worden een aantal inhoudelijke afspraken vastgelegd ten aanzien van het proces

Okt

2023

Akkoord

Je geeft akkoord op de aanbestedingsstukken die in de voorbereidingsfase zijn opgesteld. Daarna wordt de aanbesteding gepubliceerd.

Feb
2024

Nieuw contract leermiddelen

Je tekent de overeenkomst met de winnaar(s) van de aanbesteding. De dienstverlening van de leverancier start, in voorbereiding op schooljaar 24/25.

Kosten

De kosten voor een gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen verschillen per schoolbestuur. De prijs is namelijk opgebouwd uit de kosten voor de dienst en een bedrag per leerling. Het eerste deel betaal je na ondertekening van de deelnameovereenkomst. Het tweede deel betaal je na publicatie van de offerteaanvraag.

De gezamenlijke aanbestedingen in de komende jaren

Leermiddelen PO schooljaar ’25 -’26

Maart 2024:
Informatie beschikbaar

Mei 2024:
Start inschrijving

September 2024:
Deadline inschrijving

Leermiddelen PO schooljaar ’26 -’27

Maart 2025:
Informatie beschikbaar

Mei 2025:
Start inschrijving

September 2025:
Deadline inschrijving

Meer informatie 

Heb je vragen over de gezamenlijke aanbestedingen van leermiddelen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers. Ook kun je kijken bij de veelgestelde vragen.