terug

Webinar DPIA/DTIA Google Workspace en Chromebooks

Google Workspace kan veilig worden gebruikt binnen het onderwijs en onderzoek. De afgelopen jaren onderzochten SURF en SIVON de door Google gebruikte persoonsgegevens en privacyrisico’s bij het gebruik van Google Workspace en Chromebooks in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen Workspace for Education, ChromeOS en Chromebrowser op de beheerde Chromebooks blijven gebruiken wanneer zij de technische en organisatorische adviezen van SURF en SIVON opvolgen. In dit webinar lichten wij het onderzoek toe en de technische en organisatorische adviezen.

Aanmelden