terug

Regionale bijeenkomst vo Oost-Nederland

  • 14.30 – 17.30 uur
  • Locatie: Etty Hillesum Lyceum, Deventer
    (2e etage, geen lift aanwezig)

Op woensdag 11 oktober 2023 ben je van harte welkom bij onze regionale onderwijsbijeenkomst over digitale veiligheid en onderwijs. Tijdens een presentatie leggen we uit wat we verstaan onder cybersecurity en informatiebeveiliging en privacy. In groepen gaan we daarna uiteen om met elkaar te inventariseren welke vragen er leven op de scholen rondom cybersecurity en Achterhoek VO geeft een inkijkje hoe zij omgaan met het veiliger en toekomstbestendiger maken van hun onderwijs. Verderop in deze mail vind je het totale programma.  

De bijeenkomst is van 14.30 – 17.30 uur. We zijn welkom bij de collega’s van het Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier 1 in Deventer. Parkeren kan op het terrein van school of in de directe omgeving van de school. 

We horen graag van tevoren of je 11 oktober aanwezig bent. Aanmelden kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Nodig ook je collega’s directeur bedrijfsvoering of degene welke binnen het MT verantwoordelijks is voor de portefeuille ict uit voor deze meeting. Dan maken we er – met elkaar – een mooie middag van.  

Voor wie?  

Bestuurders, directeuren bedrijfsvoering, ict-beleidsbepalers, ict-managers in het voortgezet onderwijs.

Programma  

14.30 uurInloop
15.00-15.30 uurOpeningspresentatie door Hans-Peter Ligthart – cybersecurity en privacy expert bij SIVON 
Wat verstaan we onder cybersecurity en informatiebeveiliging en privacy? Waarom is dit juist binnen het onderwijs zo belangrijk? Wat kunnen we in grote lijnen verwachten van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs? Welke resultaten komen beschikbaar vanuit de Deep Dive welke inmiddels wordt afgenomen op een aantal scholen? 
15.30-16.00 uurBrainstormsessie 
In twee groepen: groep 1 ict-managers en groep 2 directeuren bedrijfsvoering gaan we onder leiding van een gespreksleider aan de slag om te inventariseren welke vragen er leven binnen de schoolbesturen op het thema cybersecurity.  
16.00-16.30 uur In gesprek met…Maurice Böhmer, ict manager van Achterhoek VO 
Hoe gaat Achterhoek VO om met het veiliger en toekomstbestendiger maken van hun digitale onderwijs? Welke hobbels hebben zij moeten nemen om te komen waar ze nu zijn? Wat raden zij hun collegabesturen aan en vooral af? 
16.30-17.00 uurPaneldiscussie onder leiding van Hans-Peter Ligthart 
Maurice Böhmer, Paul Zevenbergen (voorzitter SIVON), Vincent Assink (CEO Carmel) en Danny Meinema (ict manager Portuur) gaan in gesprek over de opbrengsten van deze dag. Waar liggen hulpvragen en hoe kunnen we de regionale samenwerking versterken?  
17.30 uurAfsluiting met een hapje en een drankje

Aanmelden