terug

Netwerkbijeenkomst Netwerk Leermiddelen

Kom jij ook naar de allereerste netwerkbijeenkomst van het netwerk Leermiddelen op donderdag 25 januari 2024? Het programma staat in het teken van de samenhang tussen leermiddelen en de onderwijsvisie van de school. Met extra aandacht voor twee onderbelichte criteria binnen het keuzeproces: slimme technologie voor leermiddelen in het po en duurzaamheid van leermiddelen in het vo. 

Keuze voor leermiddelen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit een ruim aanbod leermiddelen. Toch passen de leermiddelen vaak niet optimaal bij de wensen van leraren of bij de onderwijsvisie van de school. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende vragen aan bod: 

  • Hoe kom je erachter welke leermiddelen er allemaal zijn om uit te kiezen?
  • Hoe voer je binnen de school een kritisch gesprek over de keuze voor nieuwe leermiddelen?

Slimme technologie voor leermiddelen in het po

Kennisnet inventariseert momenteel het gebruik van slimme technologie voor leermiddelen in het primair onderwijs. Onder slimme technologie verstaan we algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) die bijvoorbeeld wordt gebruikt om leermiddelen adaptief of interactief te maken. We willen scholen met de uitkomsten van deze inventarisatie meer inzicht geven in: 

  • de manier waarop leermiddelen gebruikmaken van slimme technologie; 
  • hoe slimme technologie ingrijpt in het leerproces; 
  • welke ontwikkelingen er op dit vlak zijn in de leermiddelenmarkt.  

Dit inzicht is nodig om bewuste keuzes te kunnen maken voor leermiddelen. 

Marieke van Osch voert deze inventarisatie uit. Zij presenteert de uitkomsten ervan als eerste aan de leden van het netwerk Leermiddelen tijdens de netwerkbijeenkomst op 25 januari. Ook beantwoordt ze dan vragen. Daarna gaan we samen in gesprek over hoe deze kennis van invloed is op het keuzeproces van leermiddelen.  

Marieke van Osch is onderwijskundige en de afgelopen maanden bezig geweest met een inventarisatie naar slimme technologie in leermiddelen in het primair onderwijs in opdracht van het leermiddelen-team van Kennisnet. Dit om de keuze van leermiddelen met informatie te kunnen ondersteunen. Ik houd me hiernaast bezig met de keuze van leermiddelen met het collectief Onze Leermiddelen en werk voor het programma Impuls Open Leermateriaal als regisseur Open LeerProgramma. 

Duurzaamheid van leermiddelen in het vo

SIVON voert op dit moment een onderzoek uit naar duurzaamheid van leermiddelen in het vo. Dat gebeurt in samenwerking met adviesbureau Bureau 2030. Er zijn namelijk vragen over de duurzaamheid van leermiddelen in het voortgezet onderwijs met name sinds de invoering van het LiFo-model in 2019. Er is zeker sprake van groeiend bewustzijn binnen scholen over duurzaamheid. Alleen weerspiegelt dit zich nog niet altijd in de keuze voor leermiddelen en inkoopcriteria.  

Het doel van het onderzoek is om scholen handvatten te bieden voor het maken van slimme keuzes en het stellen van relevante vragen aan leveranciers. Ook gaat dit onderzoek bijdragen aan bewustwording over duurzaamheid in de leermiddelenketen. Tijdens de netwerkbijeenkomst vertellen we jullie meer over het onderzoek en de handreiking die we hebben gemaakt. We gaan daarna met elkaar in gesprek over praktische handvatten en implementatie. Dit onderdeel wordt geleid door Rosa Pols.

Rosa Pols is duurzaamheidsadviseur bij Bureau 2030. Door haar ervaring als duurzaamheidsadviseur en haar achtergrond in milieuwetenschappen heeft ze veel inhoudelijke kennis als het gaat om duurzaamheid en milieuvraagstukken. Samen met SIVON heeft Bureau 2030 een handreiking opgesteld over duurzaamheid in de leermiddelenketen.’ 

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op een school/schoolbestuur in het primair en voortgezet onderwijs en betrokken is bij de keuze en implementatie van en de processen over leermiddelen.
Let op! Deze netwerkbijeenkomst is enkel voor leden van het netwerk Leermiddelen. Ben je daar nog geen lid van? Meld je dan aan. En laat dan meteen even weten of je aanwezig bent bij de netwerkbijeenkomst. 

Aanmelden voor het netwerk Leermiddelen

Locatie en tijdstip

Suits aan de Kade – Asch van Wijckskade 31B, Utrecht

Donderdag 25 januari 2024 van 13.00 – 17.00 uur

Over het Netwerk Leermiddelen

In het Netwerk Leermiddelen komen onderwijsprofessionals samen om hun kennis te delen en verbreden en om inspiratie op te doen over diverse aspecten van leermiddelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als beleidsvorming, inzicht in de leermiddelenmarkt en duurzaamheid.  

Het Netwerk Leermiddelen is een samenwerking tussen Kennisnet, SIVON en het onderwijs.