terug

Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo: Normenkader IBP

Op donderdag 14 december komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar. In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling vanuit de Regiegroep IBP, Kennisgroep FG en belichten we andere actuele ontwikkelingen.

In november zijn er vier fysieke netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het land heen. De netwerkbijeenkomsten stonden in het teken van het Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs en de basismaatregelen. In Eindhoven, Hooglanderveen, Zwolle en Haarlem zijn leden met elkaar in gesprek gegaan over of zij de dreigingen herkenden, hoe ze het zien voor hun eigen school en op welke manier zij zelf de dreigingen in kaart brengen. Ook stonden ze stil bij maatregelen die je kan nemen om de dreigingen tegen te kunnen gaan. Er wordt een terugkoppeling gegeven wat er uit de gesprekken is gekomen.

Basismaatregelen

Het is niet altijd duidelijk is voor scholen waar je nou begint om je school digitaal veilig te krijgen. Om scholen een 1e handvat te bieden, hebben we vanuit het programma Digitaal Veilig Onderwijs een set met basismaatregelen opgesteld. Hiermee zet je eenvoudig de belangrijkste eerste stappen op het gebied van digitale veiligheid voor jouw school. In een vogelvlucht laat Marjolein van Leeuwen (communicatieadviseur programma DVO) zien hoe je het interactieve Basismaatregelen document gebruikt.

Normenkader/Groeipad

In april 2023 is een eerste versie van het Normenkader IBP FO gepubliceerd vanuit het programma Digitaal Veilig Onderwijs. In 2024 zal de kwaliteit en leesbaarheid van dit Normenkader worden verbeterd en zal een Groeipad ontwikkeld worden. Dit Groeipad zal concrete stappen aangeven om je schoolomgeving digitaal veiliger te maken. Mariëtte Alkemade (kwartiermaker Groeipad DVO) zal een toelichting geven.

Bewustwording bij bestuurders

Bij de fysieke bijeenkomsten van het Netwerk IBP in november kwam vaak de bewustwording bij bestuurders ter sprake. Sijmen Schermer Voest (beleidsadviseur Digitalisering) zal vanuit de PO-Raad en VO-raad een toelichting geven. Hij neemt jullie onder andere mee in het adviestraject over de bewustwording van besturen en schoolleiders. Hierbij gaat hij in op het doorgelopen proces en de resultaten van hiervan (met name over welke verschillende soorten bestuurders er zijn en wat zij ieder nodig hebben om aan de slag te gaan met Digitale Veiligheid). Verder zal hij kort stilstaan bij de te ondernemen activiteiten voor het jaar 2024, zoals het ontwikkelen van de Digitaal Veilige Cyclus en een leernetwerk.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP.

Aanmelden

Ben je al lid van het Netwerk IBP? Dan hoef je niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Ben je nog geen lid, meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.  

Meld je aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo