terug

Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy: Normenkader IBP

Op donderdag 6 april komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar. In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling vanuit de regiegroep, kennisgroep FG en belichten we andere actuele ontwikkelingen.

Binnenkort wordt de eerste versie van het Normenkader informatiebeveiliging en privacy voor het po en vo gepubliceerd. Met dit hulpmiddel kunnen schoolbesturen toewerken naar sterkere informatiebeveiliging en betere bescherming van persoonsgegevens. Het normenkader bestaat uit een set normen die beschrijven wat scholen moeten regelen voor digitaal veilig onderwijs. Daarnaast bevat het een toetsingskader die het gewenste niveau aangeeft en waarmee je kunt bepalen waar jouw schoolorganisatie nu staat en voorbeeldmaatregelen die je kunt nemen om te werken aan digitale veiligheid. Chris Zintel geeft een introductie op het normenkader en licht enkele normen verder toe.

Om de sector te helpen bij de implementatie van maatregelen om aan het normenkader te voldoen zal er op veel onderwerpen aanvullend ondersteuningsaanbod gemaakt worden. Denk hierbij aan handreikingen over het inrichten van business continuity management binnen de school of formats voor je incidentmanagementbeleid. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal Pi Rogaar (senior adviseur  cybersecurity bij Kennisnet) vertellen over het ondersteuningsaanbod en hoe het Netwerk IBP bij de ontwikkeling hiervan betrokken zal worden.

Praktijkvoorbeelden 

Bij OVO Zaanstad wordt een audit op het normenkader uitgevoerd door SIVON. Tijdens deze netwerkbijeenkomst geeft Raymondo Boerkamp (Informatiemanager & Bovenschools Privacy Officer bij OVO Zaanstad) een presentatie over hun verwachtingen, ervaringen en opbrengsten van de audit. Het uitwisselen van ervaringen en kennis onder collega-IBP’ers is een van de doelen van het Netwerk IBP.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP.

Aanmelden

Ben je al lid van het netwerk IBP? Dan hoef je niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Ben je nog geen lid, meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.  

Meld je aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo