Voorbeeldbrief Google Workspace ouders/verzorgers

VOORBEELDBRIEF OUDERS/VERZORGERSLEERLINGEN

Beste ouders/verzorgers, / Beste leerlingen,

Via dit bericht willen we u op de hoogte brengen over nieuwe ontwikkelingen rondom de in 2021 geconstateerde privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education. Deze software – die onder meer de programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat – wordt ook op onze scholen gebruikt.

SIVON en SURF (coöperaties voor onderwijsinstellingen) hebben in 2021 met Google afspraken gemaakt om de geconstateerde privacyrisico’s te verminderen. Google heeft op basis van deze afspraken wijzigingen doorgevoerd en maatregelen genomen. Deze zijn door SIVON en SURF en de door hen ingeschakelde externe privacyexperts gecontroleerd. SIVON en SURF concluderen nu na grondig onderzoek dat scholen Google Workspace voorlopig kunnen blijven gebruiken. Dit betekent dat we op onze scholen gebruik kunnen blijven maken Google Workspace for Education.   

We zijn blij met deze conclusie omdat we anders in het nieuwe schooljaar – volgens de Autoriteit Persoonsgegevens – geen gebruik meer mochten maken van Google Workspace for Education .

Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?

De afspraken die door SIVON en SURF zijn gemaakt met Google, gelden ook voor onze scholen. We hebben de speciale gebruiksvoorwaarden van Google voor Nederlandse scholen geaccepteerd. De standaard voorwaarden van Google zijn niet van toepassing, maar er gelden aanvullende voorwaarden. Die informatie heeft Google nog niet publiek gedeeld. U kunt de aangepaste voorwaarden lezen via deze link: https://services.google.com/fh/files/misc/gcpnaddendum_jan_23_nl.pdf  

Volgens de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen recht op inzage in zijn eigen persoonsgegevens. Met de nieuwe afspraken met Google, geeft Google inzage in alle informatie die zij hebben van uw zoon of dochter. Totdat uw kind(eren) 16 jaar zijn, kunt u een inzage verzoek indienen, vanaf 16 jaar gaan leerlingen daar zelf over. Een leerling van 16 jaar of ouder, of u (voor uw kind(eren) tot 16 jaar) kunnen inzage vragen in de (eigen) persoonsgegevens die Google heeft. Dat inzage-verzoek kunt u indienen bij de privacycontactpersoon, directeur of functionaris voor gegevensbescherming (FG)].

Meer informatie over transparantie en gegevens die Google verwerkt, kunt u vinden bij SIVON: [HIER LINK NAAR PAGINA “uitleg over transparantie van gegevensverwerkingen door Google Workspace for Education”]

Vervolgstappen

Wij vinden de bescherming van de privacy van uw kind(eren) en onze medewerkers erg belangrijk. Daarom zijn we blij met het onderzoek dat SIVON en SURF hebben uitgevoerd. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met <vul naam in van contactpersoon school>

Met vriendelijke groet,

<bestuur/bevoegd gezag>