Test

Product/dienstPublicatie DPIAUitslag / Risico’sWat moet de school oppakken?
DPIA Google Workspacezomer 2021Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste risico’s. Een volledige beschrijving van de risico’s vindt u in het DPIA-rapport.
De scope van de nieuwe Google overeenkomst beperkt zich tot de core Workspace diensten. Diensten zoals YouTube, maps, search en marketplace vallen hier niet onder. Voor deze diensten is Google nog steeds data controller en hebben scholen geen invloed op purpose limitation. 
mogelijke data “spil” tussen verschillende Google accounts; 
mogelijke data spil naar diensten waarvoor Google data controller is (onder andere enhanced spell checker); 
aanwezigheid gevoelige data in support tickets; 
persoonsgegevens in meta data (file names/folder names)