Samen leermiddelen aanbesteden: zo bereid je je goed voor

Leermiddelen aanbesteden? Dan krijg je te maken met veel regels en procedures. Gelukkig neemt SIVON scholen veel werk uit handen. Zo regelen wij bijvoorbeeld alles rond de aanbestedingsstrategie, offerteaanvraag en coördinatie van het gunningsproces. Maar dit betekent niet dat je achterover kunt leunen. Met deze vier tips bereid je je goed voor.

 1. Wijs een contactpersoon aan
 2. Vertaal onderwijsvisie naar leermiddelenbeleid
 3. Breng de huidige situatie in kaart
 4. Haal de leermiddelenbehoefte op 

1. Wijs een contactpersoon aan

Wijs als bestuur een contactpersoon aan die kennis heeft van leermiddelen. Kennis van aanbesteden is hierbij minder belangrijk. Hij of zij gaat (digitaal) naar gezamenlijke bijeenkomsten van SIVON. Ook is dit de persoon die in de eigen organisatie informatie deelt en ophaalt. 

2. Vertaal onderwijsvisie naar leermiddelenbeleid

Je wilt natuurlijk leermiddelen die aansluiten bij de wensen van jouw docenten en school. Dan is het belangrijk vooraf na te denken over wat je met jouw leermiddelen wilt. Wil je bijvoorbeeld meer gepersonaliseerd lesgeven? Dan wil je waarschijnlijk ook leermiddelen die modulair zijn opgebouwd. Neem daarom de tijd voor een goede voorbereiding: drie tot zes maanden. Deze Kennisnet-publicaties helpt je op weg:

3. Breng de huidige situatie in kaart

Welke leermiddelen gebruiken de scholen nu? Breng op 4 niveaus de huidige situatie in kaart:

 1. Per school
  Hoeveel leerlingen zijn er per opleiding en leerjaar?
 2. Per opleiding en leerjaar
  Hoeveel vakken worden gegeven? En wat zijn de huidige leermiddelen?
 3. Huidige overeenkomst
  Wat is de looptijd van jouw overeenkomst? Welke bepalingen zijn er voor overgang?
 4. Kosten
  Wat zijn de kosten van leermiddelen van de afgelopen vier jaar?

Met deze gegevens analyseert je jouw leermiddelengebruik. Bijvoorbeeld door de gegevens van verschillende scholen in jouw bestuur met elkaar te vergelijken. Boeken, werkboekjes en licenties: check of de materialen ook écht worden gebruikt. Dan hoef je die straks niet opnieuw aan te schaffen. Vraag de uitgever of distributeur ook om informatie over het gebruik van digitale middelen. Licenties worden vaak niet altijd optimaal gebruikt. Zonde toch?

4. Haal de leermiddelenbehoefte op

Welke leermiddelen hebben jullie de komende jaren nodig? Houd er rekening mee dat scholen verschillende onderwijsambities kunnen hebben. En dus ook: verschillende leermiddelenbehoeften. Vorm een expertgroep en vraag hiervoor docenten en schoolleiding, verspreid over onderwijssoorten en vakgebieden. Zij verzamelen wensen bij schoolleiding, leermiddelencoördinatoren en teams. Gebruik hierbij het Vier in Balans-model: 

 1. Visie
  Scholen bepalen hoe ze leermiddelen inzetten. Breng in kaart wát ze met onderwijs willen. Bedenk dat innovatie en flexibiliteit geen doelen op zich zijn, maar moeten bijdragen aan een onderwijskundig doel.
 2. Deskundigheid
  Inventariseer kennis en vaardigheden van docenten. Welke vaardigheden moeten ze nog (verder) ontwikkelen voor hun onderwijsambities? En: welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om leermiddelen goed te benutten?
 3. Inhoud en toepassingen
  Leermiddelen moeten passen bij uw onderwijsvisie. Inventariseer welke wensen docenten(teams) hebben voor leermiddelen. En vertaal deze in concrete en reële doelen die SIVON in de aanbesteding kan verwerken. Houd rekening met wat scholen en marktpartijen aankunnen. 
 4. Infrastructuur
  Internetverbinding, devices en elektronische leeromgeving: inventariseer binnen de scholen het niveau van de infrastructuur. Deze bepaalt de mogelijkheden voor digitale leermiddelen.

Ontvang korting op het vertalen van jouw onderwijsvisie naar leermiddelenbeleid  

Heb je hulp nodig bij de vertaling van jouw onderwijsvisie naar leermiddelenbeleid? Laat je dan helpen. Als SIVON-lid krijg je met 10% korting een visietraject bij:  

·       O21  
De best passende leermiddelenmix voor jouw scholen? Dan is het belangrijk te weten hoe jouw school aankijkt tegen digitaal in relatie tot papier. En: hoe je jouw onderwijs wilt inrichten. Met O21 breng je jouw school- en docentenprofiel goed in kaart.  

·       VO-Content  
Leermiddelen moeten natuurlijk bijdragen aan goed onderwijs. En: aansluiten op de Onderwijsvisie van jouw school. VO-Content ondersteunt je bij de ontwikkeling van jouw leermiddelenbeleid.    

Samen leermiddelen aanbesteden via SIVON?

Check het overzicht met de aanbestedingen waaraan je als SIVON-lid kunt meedoen. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met onze relatiemanagers. Zij informeren je graag over alle mogelijkheden. Nog geen lid? Word lid en maak deel uit van een groeiende coöperatie onderwijsbesturen.