Quick Scan

Hoe veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn de digitale systemen van jouw scholen? Hoe is het contact met leveranciers? En hoe zit het met contractmanagement en service-afspraken? Ben je op de hoogte van de laatste digitale innovaties? En zet je ze voldoende in om jouw lessen te verrijken?

Om antwoord op deze en andere vragen te krijgen, kun je SIVON een Quick Scan laten uitvoeren. Tijdens deze tweedaagse scan – geschikt voor kleine en (middel)grote schoolbesturen – kijkt onze expert mee over jouw schouder en helpt je op weg naar verbetering. De scan zelf neemt ongeveer een dag in beslag, de verwerking van de uitkomsten tot een advies ook.

Voor wie?

Schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

Aan de hand van het ‘Vier in balans’-model van partner Kennisnet, kijken we samen met jou naar het evenwicht en de samenhang tussen de volgende zaken:

  • jouw visie op ict;
  • de deskundigheid van jouw medewerkers;
  • de inhoud en toepassingen die je gebruikt;
  • de inrichting van jouw infrastructuur.

Ook wordt er gekeken hoe het implementeren van het Normenkader IBP FO bij jouw schoolbestuur is geregeld en welke quick wins daar te halen zijn.

Na deze snelle en grondige scan, ontvang je van SIVON een inzichtelijk rapport met praktische adviezen voor verbetering.

Wat kost het?

De Quick Scan is gratis en vrijblijvend; vergeleken met een commerciële aanbieder, bespaar je zo al enkele duizenden euro’s. Wel vraagt SIVON je om een lidmaatschapsbijdrage voor de duur van minimaal één jaar. Voor dit bedrag – afhankelijk van de grootte van jouw bestuur – geniet jouw schoolbestuur van alle voordelen die onze ict-ledencoöperatie te bieden heeft op het gebied van producten, services en belangenbehartiging.

Hoe kan ik meedoen?

Wil je ook weten of jouw digitale leer- en werkomgeving voldoende veilig en betrouwbaar is? Neem dan contact op met één van onze relatiemanagers via info@sivon.nl of plan een Quick Scan in met onze expert Bas Roset via hetzelfde mailadres.

Deze dienst maakt deel uit van ons ondersteuningsbod binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs.

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Ondewijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om jouw school digitaal veilig te maken.