terug

Webinar DPIA Zoom

 
Zoom heeft de volgende mijlpaal bereikt voor zakelijke en educatieve klanten in Nederland en de hele EER. Dankzij de nauwe samenwerking met SURF heeft Zoom haar privacybeleid aangescherpt, geactualiseerd en belangrijke privacy- en securitymaatregelen geïmplementeerd. Experts van Zoom en SURF nemen je mee. Ook schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn hiervoor uitgenodigd.  

  • 7 mei 
  • Online 
  • 10.00-11.00 uur