terug

Webinar DPIA Snappet

Tijdens het DPIA-traject is gebleken dat Snappet een veilig online lesplatform voor rekenen, taal en spelling is. Met de enthousiaste medewerking van onderwijsinstellingen en Snappet is de DPIA uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in gegevensverwerkingen en bijbehorende risico’s voor betrokkenen. Snappet heeft transparantie geboden en verbeteringen toegezegd om de rol van de onderwijsinstelling als verwerkingsverantwoordelijke te versterken. Donderdag 13 juni van 13.30 tot 14.30 uur staat het webinar hierover gepland. Dit is enkel toegankelijk voor schoolbesturen.   

Let wel, dit webinar is enkel bedoeld voor schoolbesturen.

Aanmelden