terug

Gebruikersgroep Veilig Internet

  • Datum: 12 oktober 2023
  • Tijd: 10.30 – 13.00 uur
  • Locatie: volgt

Op 12 oktober organiseert de Gebruikersgroep Veilig Internet weer een bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst evalueren we samen met jullie de huidige dienstverlening, inventariseren we de behoeften van de schoolbesturen, blikken we vooruit op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs & ict en is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

De gebruikersgroep Veilig Internet organiseren wij twee keer per jaar. Deelname aan deze groep is interessant voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren en ict-managers.

De definitieve agenda en de locatie waar deze bijeenkomst plaats zal vinden worden nog gemaild naar de deelnemers aan deze gebruikersgroep.

Aanmelden