terug

Deelnemers DPIA’s gezocht!

Eén van de doelen van SIVON is om zoveel mogelijk schoolbesturen te laten profiteren van de uitgevoerde Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze kunnen wij echter niet uitvoeren zonder draagvlak en medewerking van de partijen voor wie wij dit voornamelijk doen: schoolbesturen. Om deze reden doen wij een dringende oproep: meld je als bestuur aan om deel te nemen aan één van de DPIA’s voor 2023.

Digitalisering binnen onderwijslandschap 

De veranderingen binnen het onderwijslandschap volgen elkaar in snel tempo op: adaptief leren, VR-brillen, multimedia-toepassingen, opslag in de cloud en ga zo maar door. Deze veranderingen roepen ook vragen op ten aanzien van publieke waarden, mensenrechten en privacy. Voor wat betreft de borging van privacy, bestaat onder schoolbesturen nog steeds een hardnekkig misverstand; namelijk dat bij het gebruik van cloudoplossingen of lidmaatschap van het privacy convenant 4.0 de AVG automatisch wordt nageleefd. De tot dusver door SIVON uitgevoerde DPIA’s tonen echter regelmatig aan dat zowel de leverancier als het schoolbestuur belangrijke wijzigingen moet doorvoeren voordat de verwerking in overeenstemming is met de AVG. Dit betekent dat het gebruik van de applicatie voorafgaand aan de uitvoering van de DPIA niet zelden zonder privacy risico’s was. 

DPIA-project

Onderwijs en de verwerking van persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Dat maakt dat de verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen ook steeds groter wordt om aantoonbaar in controle te zijn. Schoolbesturen runnen de facto ‘datafabrieken’ en hebben hierin regie te nemen. Dit betekent dat je voor ieder gebruikt leermiddel een weldoordacht privacy verhaal moet hebben. Je kunt niet lichtzinnig omgaan met vragen over wie beschikking heeft tot de data, voor welke doeleinden deze wordt gebruikt en waar ze wordt opgeslagen. SIVON helpt deze privacy risico’s bloot te leggen en te bestrijden door samen met de schoolbesturen zogenaamde Data Protection Impact Assessments of DPIA’s (risico assessments op de privacy en informatieveiligheid) uit te voeren op veelgebruikte applicaties.

Dringende oproep

Eén van de doelen van SIVON is om zoveel mogelijk schoolbesturen te laten profiteren van de uitgevoerde Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze kunnen wij echter niet uitvoeren zonder draagvlak en medewerking van de partijen voor wie wij dit voornamelijk doen: de schoolbesturen. Om deze reden doen wij een dringende oproep: meld je als bestuur aan om deel te nemen aan één van de DPIA’s voor 2023. Op zeer korte termijn willen wij beginnen met de onderste vier uitgeverijen:   

Wij vragen deelnemende scholen om: 

  • één of twee medewerkers beschikbaar te stellen die key user, applicatiebeheerder (ICT-team) en/of ervaren gebruiker (docent/(staf)medewerker) van de applicatie zijn;   
  • diezelfde medewerker(s) een DPIA-vragenlijst te laten invullen én 
  • die collega’s te laten aansluiten bij 1-5 (digitale) DPIA-sessies van ongeveer anderhalf uur.  

Voor vragen kun je terecht bij f.ijsselmuiden@sivon.nl