terug

Webinar Keuzeproces leermiddelen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen kiezen uit een ruim aanbod van leermiddelen. Toch past het leermateriaal vaak niet optimaal bij de wensen van leraren of bij de onderwijsvisie van de school. 

Leermiddelenkeuze projectmatig inrichten

Het is daarom belangrijk om het proces van leermiddelenkeuze projectmatig in te richten. Zo kunnen scholen keuzes maken die zijn gebaseerd op de criteria en randvoorwaarden van de school. Het vernieuwde Stappenplan voor het kiezen van (digitale) leermiddelen van Kennisnet helpt hierbij.

Op donderdag 10 november organiseert Kennisnet een webinar over het keuzeproces. Ga naar Kennisnet.nl voor meer informatie en aanmelden.