terug

Webinar: Help, onze school is gehackt! Wat nu? #1

Een van de scholen in de stichting is gehackt. In alle scholen staan de laptops en digiborden op zwart. Leraren en leerlingen hebben geen toegang meer tot digitaal lesmateriaal, en een anonieme afzender eist tonnen aan losgeld. Wat nu? In een reeks webinars nemen de PO- en VO-academie (van de PO- en VO-raad) je mee in de wereld van de cybercriminaliteit in het onderwijs. Je leert hoe je jouw school kan wapenen tegen online aanvallen en je krijgt tips om slim te handelen als je toch met een aanval geconfronteerd wordt.

Lees verder op de website van de vo-raad.

Deze webinarreeks maakt onderdeel uit van het project ‘Veilig en doordacht digitaliseren’ van de PO-Raad en VO-raad. Het project zet zich ervoor in om schoolbesturen en scholen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van digitalisering en specifiek ook de informatiebeveiliging en privacy. Zo dragen we bij aan professionalisering van de schoolorganisatie. We werken hierin samen met partners Kennisnet, SIVON en het ministerie van OCW in het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs.