terug

Netwerkbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy po/vo

Datum: 3 november 2022
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Locatie: online

Op donderdag 3 november komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar. In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling vanuit de regiegroep en belichten we andere actuele ontwikkelingen. Ook gaan we in op phishing. Wat is het, hoe wapen je je hiertegen als school, en welke maatregelen zijn effectief? Tijdens de netwerkbijeenkomst staan wij hierbij stil.

U ontvangt een mail waarin iemand u verleidt om belangrijke informatie te geven, zoals inloggegevens. Alarmbellen gaan direct af en u denkt: phishing. Maar geldt dat voor uw hele organisatie? En welke maatregelen kunt u nemen als organisatie om medewerkers te helpen bij het vermijden van phishing mails? Tijdens de netwerkbijeenkomst gaan wij hierop in.

Domeinkennis phishing

Het Cybercrimeteam van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant doet onderzoek naar de trends op het gebied van phishing. In de netwerkbijeenkomst vertelt een medewerker van het Cybercrimeteam onder meer over de kijk van de politie op phishing, de huidige ontwikkelingen en de (digitale) ontmoetingsplaatsen van kwaadwillenden.

Praktijkvoorbeelden 

Het uitwisselen van ervaringen en kennis onder collega-IBP’ers is een van de doelen van het Netwerk IBP. Michaël Bisschop (Hoofd ICT en Privacy Officer bij het Jan Tinbergen College uit Roosendaal) vertelt welke proactieve en reactieve maatregelen zij nemen om phishing en de impact daarvan tegen te gaan. 

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP.

Aanmelden

Bent u al lid van het netwerk IBP? Dan hoeft u niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.  

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo  

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo  3 tot 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.