terug

Netwerkbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy po/vo

Datum: 2 februari 2023

Tijd: 15.00-17.00 uur

Locatie: Online

Logging, wat is het en hoe kan het ons helpen met cybersecurity?

Op donderdag 2 februari komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar. In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling vanuit de regiegroep en belichten we andere actuele ontwikkelingen.  

Het thema van deze sessie is logging, de basis voor cybersecurity. Door vast te leggen wat er in systemen gebeurt, is het makkelijker om te zien wanneer er iets niet normaal functioneert. Bij een security incident kunnen (soms/meestal) logs helpen om te achterhalen wat er is gebeurd. Tijdens deze bijeenkomst zal Oscar Koeroo (CISO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ons meer vertellen over logging aan de hand van mooie voorbeelden uit de praktijk. Wat zijn do’s en don’ts, waarom is het belangrijk en wat is het nou eigenlijk precies? 

Praktijkvoorbeelden

Tijdens deze netwerkbijeenkomst geven enkele netwerkleden een presentatie over hun ervaringen met logging. Het uitwisselen van ervaringen en kennis onder collega-IBP’ers is een van de doelen van het Netwerk IBP. 

Voor wie? 

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. 

Aanmelden

Bent u al lid van het netwerk IBP? Dan hoeft u niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.   

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 3 tot 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.