terug

Meld u aan voor gezamenlijke aanbesteding leermiddelen vo

Vanaf 9 januari tot 1 maart 2023 kunnen schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs zich inschrijven voor de gezamenlijke aanbesteding leermiddelen vo voor levering schooljaar ’24-’25. Op deze pagina vindt u het aanmeldformulier en meer informatie.

Op 19 januari en op 9 februari organiseren we online een bijeenkomst voor schoolbesturen die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan deze gezamenlijke aanbesteding. In onze agenda vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven.

Aanbesteding schooljaar ’23 / ’24:

Aanmelden voor 1 maart 2023