terug

Magister, ParnasSys en Somtoday onder de loep 

SIVON voert als ict-cooperatie voor het po en vo regelmatig data protection impact assessments uit op leerlingadministratiesystemen (LAS). Onlangs bracht zij een aantal adviezen uit voor risico-beperkende beheersmaatregelen. Het ging om de onderwijssystemen Magister, ParnasSys en Somtoday. 

Een Data Protection Assessment of ‘DPIA’ is letterlijk vertaald een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Het is een instrument om – voor je aan de slag gaat met de verwerking van persoonsgegevens – privacy risico’s in kaart te brengen, zodat je als organisatie passende maatregelen kunt nemen om die risico’s te verkleinen. Daarnaast kun je met een DPIA aantonen dat je als organisatie voldoet aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

SIVON en het Netwerk IBP zoomen in op LAS  

In 2021 heeft het Netwerk IBP DPIA’s uitgevoerd op leerlingadministratiesystemen (LAS). Uit deze DPIA’s zijn een aantal adviezen voor risico-beperkende beheersmaatregelen gerold, die je als lid van het netwerk kunt raadplegen. U vindt de algemene documentatie over Magister, ParnasSys en Somtoday op sivon.nl

Meer regie op uw ict-infrastructuur? Weten hoe SIVON hierbij kan helpen? Neem contact op met onze experts.