terug

Ledendag 18 november (ook voor niet leden)

Bij goed onderwijs horen goede digitale voorzieningen. Voorzieningen die samen een uitdagende en veilige leer- en werkomgeving bieden voor alle leerlingen en leraren. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘veilig’? Hoe bieden we een toegankelijke, toekomstbestendige onderwijsomgeving en bewapenen we ons tegelijkertijd tegen kwaadwillende buitenstaanders? Hoe bereiden we ons voor op een digitale wereld die in razend tempo verandert? Welke ondersteuning hebben scholen hierbij nodig? Deze en andere vragen belichten we graag met u tijdens onze SIVON ledendag op 18 november in Amersfoort.

Een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen én te ontdekken wat SIVON en haar leden voor elkaar kunnen betekenen. Als u een collega-bestuurder spreekt die (nog) geen lid is, nodig haar of hem van harte uit! Programma en sprekers volgen zo spoedig mogelijk. 

Meld u alvast aan.

Ledendag 18 november 2022

Meld u aan