terug

Oproep klankbordgroep IBP-aanbod SIVON

Privacy en beveiliging staan hoog op de agenda anno 2022. Scholen gebruiken digitale systemen voor hun bedrijfsvoering en ook voor het leren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ict. De veiligheid en betrouwbaarheid van deze toepassingen zijn van cruciaal belang. En gebonden aan wettelijke verplichtingen om informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. Scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.  

SIVON werkt aan een portfolio om scholen hierbij te ondersteunen. Dat doet SIVON met onder andere:

  • Gezamenlijke DPIA’s. Zoals de DPIA op Google Workspace for Education, maar ook het in kaart brengen van de uitkomsten van DPIA’s die onze partners uitvoeren. Door gezamenlijk op te pakken wat kan, willen we de benodigde inspanning van elke afzonderlijke school verminderen en de kennis onderling delen. In 2022 bouwen we hierop voort met onder andere DPIA’s op veelgebruikte. personeelsadministratiesystemen en andere “big tech” leveranciers. We doen ook een een update op de DPIA’s die in 2021 binnen het netwerk IBP uitgevoerd zijn op leerlingadministratiesystemen.  
  • Uitbreiding portfolio. We onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken in de ondersteuning van Governance compliance en Risk Management, Pentesting, Vulnerabilityscanning en Cybersecurityverzekeringen. 

Graag trekken we samen met scholen op om ons portfolio verder te ontwikkelen. Daarom zoeken we schoolbesturen die bereid zijn als klankbord te willen fungeren. Met hen willen we peilen waar behoefte aan is en hoe we onze werkwijze en aanbod het beste kunnen laten aansluiten bij de behoefte van scholen. Als u alleen interesse heeft in een specifiek onderwerp, dan kan dat ook.  

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze diensten rondom informatiebeveiliging en privacy.

De inschrijving voor de klankbordgroep is gesloten.