terug

SIVON bestuur versterkt met Paul Zevenbergen

De ledenraad van SIVON heeft Paul Zevenbergen per 11 juni benoemd als lid van het bestuur van SIVON. Paul zal met dedicated aandacht als ‘CEO’ samen met de huidige (vrijwillige) bestuursleden verder bouwen aan het succes van SIVON. De ledenraad, de raad van commissarissen en het huidige bestuur van SIVON zijn zeer enthousiast over zijn benoeming. Zijn ruime ervaring als bestuurder in het onderwijs en zijn netwerk bij de sectorraden en OCW maken Paul een ideale persoon om SIVON bestuurlijk te versterken.

Na jarenlang als adviseur en partner bij Boer & Croon gewerkt te hebben in de zorg, overheid en zakelijke dienstverlening is Paul Zevenbergen al geruime tijd werkzaam in verschillende sectoren van het onderwijs. Momenteel is hij bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft om te bouwen aan de continuïteit van dit schoolbestuur. Onlangs heeft hij de Commissie Onderwijsbevoegdheden en de Commissie toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening mbo, hbo en wo afgesloten. Hij is hiervoor onder andere bestuurder geweest bij de IJsselgroep educatieve dienstverlening en de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Paul kijkt uit naar het samenwerken met besturen in het funderend onderwijs. Zijn ambitie is om de komende jaren SIVON te laten groeien en het dienstenportfolio uit te breiden. Alleen dan kan SIVON erin slagen om scholen echt te helpen met wat nodig is, ontzorgen op het gebied van ict, en door samen te werken regie te pakken in de markt. Dan worden leraren optimaal in staat gesteld om zich te focussen op onderwijs en op de relatie met de leerling. “Naast goede leraren is goede en veilige digitalisering een kernopgave voor scholen. Het mooie van SIVON is dat we deze opgave voor en door het onderwijs oppakken. SIVON zijn we samen!”

Paul vult het huidige bestuur aan.