terug

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy: meld u aan

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle kennis, ervaringen, informatie en documenten te bundelen en delen, hebben zij het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy opgericht. Binnen dit netwerk kan iedereen die zich in het po en vo met IBP bezighoudt kennis uitwisselen, documenten delen en met elkaar in gesprek. Meer weten over het Netwerk IBP en aansluiten? Lees dan verder en meld u aan.

Het Netwerk IBP is een initiatief van schoolbesturen in het po en vo. Binnen het netwerk kunt u kennis opdoen en zelf bijdragen aan activiteiten.

Als lid van het Netwerk IBP profiteert u van: 

  • een online forum voor vragen en kennisdeling. Deel kennis en documenten met elkaar en stel vragen aan collega’s en experts van Kennisnet en de sectorraden.
  • terugkerende netwerkbijeenkomsten waarin we nieuwe IBP-ontwikkelingen bespreken en waarin u ervaringen kunt delen en de samenwerking kunt opzoeken. Vanwege corona vinden de bijeenkomsten online plaats, maar in de toekomst zal dit ook fysiek zijn.
  • toegang tot gezamenlijk uitgevoerde DPIA’s en gezamenlijk getoetste verwerkersovereenkomsten. Maar ook deelname aan werkgroepen om samen een DPIA uit te voeren of verwerkersovereenkomsten te toetsen. Bij lastige vraagstukken gaan we in gesprek met de leverancier.
  • themawerkgroepen waaraan u kunt deelnemen, zoals de werkgroep IKC en Privacy.
  • ruimte voor nieuwe initiatieven, contact met experts en met de andere leden van het netwerk.

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Wilt u deel uitmaken van het Netwerk IBP en profiteren van alle voordelen, kennis, documenten en samenwerking? En wilt u zelf ook bijdragen aan het Netwerk? Meld u dan nu aan via kennisnet.nl