terug

60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

Door de lockdown krijgen de meeste kinderen opnieuw les op afstand. Niet alle kinderen hebben thuis de beschikking over een apparaat om het onderwijs te volgen.

Laptops en tablets aanvragen

Schoolbesturen kunnen een aanvraag voor hun school of scholen indienen. Aanvragen kunnen vanaf dinsdag 22 december t/m vrijdag 15 januari worden ingediend bij SIVON. Zodra het mogelijk is om u aan te melden, wordt u via de nieuwsbrief van SIVON geïnformeerd.

Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde verlengd. Scholen die nog geen aanvraag voor devices hadden ingediend, kunnen dit alsnog doen. Schoolbesturen die al een aanvraag hebben ingediend, hoeven niets extra te doen. Het uitgangspunt blijft dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt.

De beschikbare voorraden op de markt kunnen ertoe leiden dat er in overleg keuzes moeten worden gemaakt over eerdere of latere toedeling. Mocht er niet direct aan de volledige vraag kunnen worden voldaan, dan krijgen scholen met meer achterstandsleerlingen voorrang.