terug

Persbericht | VanDijk wint de eerste gezamenlijke aanbesteding voor leermiddelen van SIVON

Op 24 november hebben leermiddelenleverancier VanDijk en 3 schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs een 4-jarig raamcontract getekend voor de levering van leermiddelen vanaf schooljaar ‘21/’22. Dit contract is het resultaat van de eerste gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen die door SIVON is uitgevoerd. 

De 3 deelnemende schoolbesturen zijn CSG Dingstede, Stichting Cedergroep en Lucas Onderwijs. Zij kozen ervoor om de aanbesteding van leermiddelen via SIVON te regelen. Binnen de aanbesteding behouden scholen wel de regie over welke leermiddelen zij willen inkopen.

“Deze gezamenlijke aanbesteding heeft ervoor gezorgd dat 5 sterk van elkaar verschillende scholen binnen de Cedergroep leermiddelen kunnen aanschaffen die passen bij hun onderwijsvorm en -visie, zonder dat de deelname aan de aanbesteding hen dwong tot aanpassing van die onderwijsvisie”, zegt Mart Heertjes, teamleider Huisvesting en Facilitaire zaken, van Stichting Cedergroep.

Sterke onderhandelingspositie

Meedoen aan een gezamenlijke aanbesteding versterkt de onderhandelingspositie van scholen op de leermiddelenmarkt. Doordat zij de krachten bundelen binnen SIVON, krijgen zij een betere prijs-kwaliteitverhouding dan wanneer zij individueel een aanbesteding doen. Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke kwaliteitseisen opgesteld waardoor de scholen gezamenlijk meer invloed kunnen uitoefenen op de markt. Denk hierbij aan eisen zoals: 

  • digitale toegankelijkheid
  • gegevensuitwisseling tussen leverancier en de school op basis van open standaarden
  • delen van voortgangsinformatie van leerlingen
  • omgang met niet gebruikte licenties
  • factuurinformatie

SIVON als aankoopcentrale 

Uniek in deze gezamenlijke aanbesteding is dat SIVON als aankoopcentrale fungeert. Dit betekent dat SIVON alle inkoopprocedures en contractonderhandelingen afvangt. Hierdoor hoeven schoolbesturen zich geen zorgen te maken over aanbestedingsprocedures- en strategieën. Experts binnen SIVON weten hoe dit werkt en worden daarbij ondersteund door Het Onderwijskantoor, dat veel veel ervaring heeft met deze trajecten. Daarnaast kan SIVON, indien nodig, namens de deelnemende besturen in gesprek gaan met leveranciers wanneer er collectieve vraagstukken zijn in de uitvoering van de contracten.

Het aanbestedingstraject

De 3 schoolbesturen hebben met SIVON een traject van een jaar doorlopen met gezamenlijke bijeenkomsten en individuele gesprekken met medewerkers van SIVON. 

Naast deze aanbesteding loopt voor het voortgezet onderwijs een tweede gezamenlijke aanbesteding voor levering van leermiddelen voor schooljaar ‘21/’22. Aan deze aanbesteding doen 22 schoolbesturen mee. Begin 2021 start een volgende aanbestedingstraject voor de levering van leermiddelen voor schooljaar ‘22/’23.