terug

Ingrid de Bonth: ‘Het is belangrijk om met elkaar stappen te zetten’

Ingrid de Bonth is bestuurslid van SIVON en vicevoorzitter van Lucas Onderwijs. Onlangs publiceerde Lucas Onderwijs het boek ‘De kunst van het veranderen’, dat gratis te lezen is voor iedereen. De Bonth: “Van elkaar leren is van groot belang – leg je oor vooral ook te luisteren bij anderen.”

Wat is de reden dat Lucas Onderwijs ervoor heeft gekozen een boek over onderwijsverandering te maken en dat gratis te verspreiden?

“Kennisdeling vinden we heel belangrijk. We hebben bijvoorbeeld een eigen academie en we werken nauw samen met lerarenopleidingen en andere partners. Daarnaast willen we onze kennis en ervaringen delen binnen de sector. We hebben die mogelijkheid en dus doen we dat graag. We kunnen en moeten binnen de hele sector belangrijke stappen zetten. Samen optrekken is daarbij essentieel.”

Waarom is dit het moment om de handen ineen te slaan?

“Omdat we voor ferme uitdagingen staan. Niet alleen binnen het onderwijs, maar binnen de hele publieke sector. Door onder andere de vergrijzing kampen we met een groot en toenemend tekort aan mensen. Er is en wordt hard gewerkt aan noodplannen om het oplopende lerarentekort op de korte termijn te adresseren. Lucas Onderwijs draagt daaraan bij, onder andere binnen het overleg van de grote steden. Maar we moeten ook echt nadenken over nieuwe manieren van werken voor de middellange en langere termijn. De kunst is om over alle verschillende oplossingsrichtingen na te denken en meerdere lijnen te ontwikkelen. Ons boek laat daarvan een aantal voorbeelden zien.”

Het boek is opgebouwd uit 6 vragen, bijvoorbeeld over het leveren van maatwerk of het aantrekken van nieuwe leerlingen. Zijn dit vragen die bij veel scholen spelen?

“Jazeker, en niet alleen bij ons. Ik hoor ook van anderen dat ze zich erin herkennen. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken over andere onderwijsconcepten, terwijl we ook voor de dagelijkse uitdagingen staan. Het is soms alsof je de vleugels van het vliegtuig gaat vervangen terwijl het toestel in de lucht hangt. Dat is best ingewikkeld: welke stappen zet je dan als eerste? Ik ben zelf ook schoolleider geweest en herken zonder meer de behoefte aan concrete handvatten. Daarom bevat het boek meer dan theorie en inspirerende voorbeelden. De rubrics helpen je aan de hand van de thema’s in te zien waar je nu staat, waar je naartoe wilt en welke stappen je kunt zetten. Uiteraard moeten die stappen wel passen binnen jouw school en binnen jouw context. Ik vind dat scholen daarin alle ruimte moeten hebben.”

In het boek staan ook veel verwijzingen naar scholen en contactgegevens van schoolleiders.

“Klopt, ik hoop echt dat mensen contact met elkaar opnemen. Van elkaar leren is van groot belang – leg je oor vooral ook te luisteren bij anderen. Door met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen, voorkom je dat je in dezelfde valkuilen trapt en doe je nieuwe inspiratie op. Bovendien leven we in een ingewikkelde tijd, die maakt dat het bundelen van krachten en het elkaar versterken heel belangrijk is. Juist daarom hebben we met elkaar bijvoorbeeld ook SIVON opgestart.”

Jullie zijn al een groot bestuur. Wat voegt deelname aan SIVON toe?

“Op de ict-markt zijn wij ook maar een kleine speler. De technologische ontwikkelingen gaan zo hard, die kunnen we niet zelf bijbenen. Dat moet je ook niet willen. Als je écht slagkracht wilt hebben en de juiste expertise in huis wilt halen, dan moet je samenwerken, kennisdelen en gezamenlijk optrekken. Van het Vier in balans-model weten we dat de ict-infrastructuur ondersteunend moet zijn aan je visie. Het goede is dat SIVON dat deel uit handen kan nemen, zodat jij je met de inhoud kunt bezighouden. Bovendien is het van belang om met elkaar een krachtige gesprekspartner in de markt te kunnen zijn.”

Wat als scholen hun ict liever zelf regelen?

“Ik snap die gedachte, maar er komt de komende jaren zoveel op ons af. We moeten ons op een goede manier kunnen positioneren in de markt. Niet alleen als het gaat om het inkopen van de juiste leermiddelen of het sluiten van goede deals voor de infrastructuur. Maar bijvoorbeeld ook rondom ethische vraagstukken. Ik vond het rapport ‘Waarden wegen’ van Kennisnet wat dat betreft heel verhelderend. Als je dat leest, begrijp je wat het belang is van het beschermen van onze publieke waarden. En dat moeten we samen doen.”

Meer lezen

Wilt u ‘De kunst van het veranderen’ gratis lezen en zelf aan de slag met de rubrics? Ga dan naar lucasonderwijs.nl/dekunstvanhetveranderen. Het boek is een initiatief van Lucas Onderwijs, in samenwerking met Kennisnet en de Hogeschool Leiden. Kennisnet leverde een bijdrage aan het onderwerp ict.

Heeft u een praktijkvoorbeeld dat u met de sector wilt delen? We horen graag van u. Neem contact op via info@sivon.nl.