terug

Verkenning DPIA’s: inzicht in privacyrisico’s van onderwijsproducten en -diensten

Producten en diensten van grote technologiebedrijven als Microsoft, Google en Apple worden veel gebruikt in het onderwijs. Een vraag die regelmatig rijst, vooral bij gratis software, is: hoe is het eigenlijk gesteld met de privacy van leerlingen? SIVON en Kennisnet voeren daarom een verkenning uit naar Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), die privacyrisico’s inzichtelijk maken.

Om de privacy van leerlingen optimaal te waarborgen, is het essentieel dat scholen inzicht krijgen in de risico’s bij het gebruik van producten en diensten van grote technologiebedrijven. Dit kan met behulp van DPIA’s. DPIA’s zijn onderzoeken die inzicht geven in hoe gegevens verzameld worden, wat ermee wordt gedaan en wat de risico’s zijn. Met deze informatie kunnen scholen op hun beurt gefundeerde keuzes maken en maatregelen treffen.

Verkenning DPIA’s

Het uitvoeren van een DPIA naar onderwijsproducten en -diensten is arbeidsintensief en kostbaar. SIVON en Kennisnet onderzoeken daarom in samenwerking met de PO-Raad, de VO-raad en SURF de mogelijkheden om DPIA’s uit te voeren voor besturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Huub van Blijswijk, voorzitter van SIVON: “Met de verkenning naar DPIA’s willen we scholen ondersteunen bij hun informatiebeveiliging en privacy. Door de krachten te bundelen in SIVON, nemen we scholen werk uit handen. DPIA’s zijn namelijk erg kostbaar en arbeidsintensief zijn, terwijl het belangrijk is om de privacyrisico’s in kaart te hebben. Alleen dan weten scholen waar ze aan toe zijn en kunnen ze doordachte keuzes maken.”

Meer informatie over DPIA’s volgt na de verkenning.