terug

‘SIVON kan een flinke deuk in het pakje boter slaan’

17 kleine besturen uit het primair en speciaal onderwijs uit heel Nederland. Bij elkaar in de Barcelonazaal op de hoogste verdieping van het ministerie van OCW. Dan móet je wel eerst even genieten van de vergezichten. Maar al heel gauw vragen andere zaken de aandacht. Wat kan SIVON juist hun bieden op het gebied van veilig en verantwoord gebruik van ict en leermiddelen?

SIVON is een coöperatie opgericht door bestuurders uit het po en vo. Door samenwerking, krachtenbundelingen en gezamenlijke inkoop werkt SIVON – samen met Kennisnet – aan een professionele inzet van ict.

René Derksen is bestuurder van de Stichting Montessorischool Veenendaal. Hij verwacht veel van de coöperatie. “Ik kan als zogenoemde eenpitter niet overal aandacht aan geven. Daarom vind ik het goed dat juist kleine besturen zich aansluiten bij SIVON om zo gezamenlijk dingen aan te pakken.”

Steeds meer geeltjes

Te gast bij onderwijsminister Arie Slob. Het gebeurt bestuurders niet elke dag. Dagvoorzitter en SIVON-bestuurder Jan-Kees Meindersma, zelf in het dagelijks leven bestuurder van stichting De Groeiling in Gouda en omstreken, inventariseert eerst de antwoorden op 3 vragen: wat verwachten jullie van ons? Wat willen jullie zelf bijdragen aan SIVON? Welke vragen willen jullie de minister stellen?

De flip-over van Meindersma raakt steeds voller met geeltjes. De bestuurders zijn hier zo geconcentreerd mee bezig, dat zij nauwelijks in de gaten hebben dat de minister de Barcelonazaal binnenkomt. Na een korte introductie vertelt hij een groot voorstander te zijn van een krachtenbundeling van onderaf, hét kenmerk van een coöperatie. “Ik hoop dat deze samenwerking vleugels geeft aan SIVON en de grote en kleine besturen in het primair onderwijs.”

Digitalisering mag ons leven niet bepalen. Het is zaak om als onderwijs daarin een goede balans te vinden. Daarom is krachtenbundeling belangrijk.’
– Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Goede balans nodig

“Wanneer jullie écht denken dat krachtenbundeling een kans verdient, laat dan zien wat deze coöperatie waard is. Jullie gaan het vandaag hebben over veilig internet, over ict en de aanbesteding van goede leermiddelen. Complexe zaken, waarvoor kleine besturen geen ondersteuning hebben in de eigen organisatie. Dat alleen al is een stimulans om lid te worden van deze coöperatie.”

Hij ziet hoe allerlei andere vormen van digitalisering 24/7 een druk leggen op jongeren. Dat baart hem zorgen. “De digitalisering mag ons leven niet gaan bepalen. Het is zaak om ook als onderwijs daarin een goede balans te vinden. Ik ben blij met de belangstelling die het bedrijfsleven toont voor het onderwijs. Toch mogen zij niet het onderwijs gaan bepalen. Jullie richten het onderwijs in. Dan is het fijn wanneer je daarvoor massa hebt.”

Belang van massa maken

Nadat de minister is weggegaan, maakt Jan-Kees Meindersma duidelijk wat SIVON kan betekenen op ict-gebied. “Snelle en veilige verbindingen. Gezamenlijk uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA), waarmee vooraf de privacyrisico’s in kaart kunnen worden gebracht van dataverwerking. Weerbaarder worden tegen cybercrime. Meer invloed: een Microsoft of Google gaan niet opzij voor één bestuur. Ze willen wél praten met een grote coöperatie.”

Willem-Jan van Elk is strategisch adviseur leermiddelen binnen Kennisnet. “We zien hoe een klein aantal grote educatieve uitgeverijen en schoolleveranciers de markt bepalen. Zij breiden hun dienstenpakket uit en worden daardoor misschien zelfs groter. Wat kun je dan uitrichten als klein bestuur? SIVON kan krachten bundelen en massa maken. Zo werken we nu aan een gezamenlijke aanbesteding, wat tot beter contracten leidt en gedoe voor scholen wegneemt.”

Olievlek

Marco Fennema weet dat hij als SIVON-lid meer kan bereiken dan als eenpitter. De bestuurder van SBO de Súdwester in Sneek hoopt dat steeds meer kleine besturen dat gaan inzien. Nora Booij heeft dat al gedaan. Zij is bestuurder van De Rijdende School, “binnen het primair onderwijs een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar de kwesties die hier aan de orde kwamen, zijn ook onze kwesties. Onze oplossingen zijn alleen anders. Ik vind het goed om kennis te delen en geïnspireerd te raken. Misschien dat in de toekomst bijeenkomsten kunnen worden belegd voor specialisten van de kleine besturen. Dus voor mensen die bij mij alles afweten van AVG of ict.”

Jos Berens, de bestuurder van ’t Blokhuus in Hoevelaken, is onder de indruk van deze bijeenkomst én de dossierkennis van de minister. Hij deelt diens oproep voor een krachtenbundeling van onderaf. “Door dat te doen met verschillende partijen – SIVON, Kennisnet , SURF en de raden – krijgen we een betere positie in de markt en versterken we de kwaliteit van de devices, van de connectiviteit en de leermiddelen en dus van het funderend onderwijs.”

Word lid

“Ik hoop dat kleine besturen nu besluiten lid te worden”, zegt Toine Maes, bestuurder van Kennisnet. Hij is vanaf het begin betrokken bij SIVON. “Zij kunnen dan gelijk meepraten. Aangeven wat hun behoefte is. Echt, een coöperatie als SIVON is veel beter in staat om een deuk in een pakje boter te slaan dan 20 aparte kleine besturen. Als SIVON maar veel leden heeft.”